Yhdistys

Yhdistys

Suomen tuotemaalaustekninen yhdistys perustettiin vuonna 1991. Yhdistyksen asiana on tuotteiden viimeistelyyn liittyvän teknisen pintakäsittelyprosessien osaamisen kartoitus, tiedon kerääminen, kehittäminen ja jakaminen jäsenistölle. SUMMA ry:n toimintaan kuuluu keskeisesti mm. seminaarit, teollisuuskäynnit Suomessa ja ulkomailla sekä messumatkat.

Pienen maan on koottava resurssit oikein ja saman alan osaaminen “yksiin kansiin”.  Suomessa teollisuuden on osattava reagoida nopeasti; sen kilpailukyky ei ole suurissa sarjoissa vaan joustavassa tuotannossa ja korkeassa laadussa.  Joskus saman yrityksen on hallittava niin metallin, puun kuin muovinkin pintakäsittely.  Tärkeä yhteinen huolenaihe kaikelle pintakäsittelylle on myös ympäristökysymykset, kuin myös EU-direktiivien ja standardien hallinta.  Nämä ovat asioita, jotka yhdistävät SUMMA ry:n kaikkia jäseniä.

Summa yhdistyksen säännöt tästä klikkaamalla.

TEHTÄVÄ

Tuotemaalaus on toimintaa jossa annetaan erilaisille tuotteille viimeinen käsittely ennen kuin tuote joutuu ostajan tarkastelun kohteeksi. Ensivaikutelman luo tuotteen ulkonäkö ja sen antamiseen on vain yksi mahdollisuus. Pintakäsittelystä vastaavat henkilöt tietävät tämän. Tuotantoalaan katsomatta heidän ammatillisen asenteensa tulee olla sama; tarkka ja täsmällinen, monet muuttuvat tekijät huomioiva. Usein pintakäsittelyprosessien maalaustuotannon hallinta eri osa-alueiltaan on alaan katsomatta hyvin samantyyppinen.

Pienen maan on koottava resurssit oikein ja saman alan osaaminen “yksiin kansiin”. Suomessa teollisuuden on osattava reagoida nopeasti; sen kilpailukyky ei ole suurissa sarjoissa vaan joustavassa tuotannossa ja korkeassa laadussa. Joskus saman yrityksen on hallittava niin metallin, puun kuin muovinkin pintakäsittely. Tärkeä yhteinen huolenaihe kaikelle pintakäsittelylle on myös ympäristökysymykset, kuin myös EU-direktiivien ja standardien hallinta. Nämä ovat asioita, jotka yhdistävät SUMMA ry:n kaikkia jäseniä.

TULEVAISUUS

Yhdistys on onnistuneella tavalla vaikuttanut siihen, että Suomessa panostetaan omaan pintakäsittelyalan messutapahtumaan, joka kattaa myös tuotemaalauksen kaikki sektorit (puu, metalli ja muovi). Pintakäsittelyalan kokoamisella samaan laajaan tapahtumaan, luodaan parhaat edellytykset sille, että alan toimittajat tulevat esiintymään kattavana rintamana yhteisessä tapahtumassa. Näin rakennetut messut myös parhaiten palvelevat tuotemaalausta harjoittavaa teollisuutta kokonaisuudessaan. Summa pyrkii myös jatkossa olemaan vahvasti mukana kehittämässä yhteisiä tuotemaalaukseen ja pintakäsittelyyn liittyviä tapahtumia ja seminaareja Suomessa.

EU–Direktiivien ja Standardien sekä ympäristökysymysten hallinta teollisuudessa on tulevaisuuden tärkeimpiä asioita. Lähes kaikki pintakäsittelyalan tämänhetkinen kehitys liittyy tavalla tai toisella ympäristöön. Esimerkkeinä tästä ovat vesiohenteisten aineiden lisääntyminen, jauhemaalien kehitys puulle ja yleensä laitos- ja laitepäästöjen sekä energian vähentämisen kehitys. Ajan henkeen kuuluu tarkentuva logistiikan valvonta, jolla pintakäsittelyketjussa on suuri merkitys.

Jätä meille viesti